Tin Tức Công nghệ

Xử lý nước sinh hoạt nhiễm mặn

Xử lý nước sinh hoạt nhiễm mặn hiệu quả với quy mô đa dạng, công suất lớn hoặc nhỏ...

Xử lý nước thải mía đường

Hệ thống xử lý nước thải mía đường với công nghệ xử lý hiện đại, gọn nhẹ và an...

Xử lý nước thải chế biến cao su

Xử lý nước thải chế biến cao su chuyên nghiệp với công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay...

Xử lý nước thải thuộc da

Công ty môi trường Hòa Bình Xanh chuyên thiết kế, thi công các công trình Xử lý nước thải...

Xử lý nước thải xi mạ

Xử lý nước thải xi mạ bằng công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay. Công ty Môi trường...

Xử lý nước thải phòng khám

Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh là đơn vị xử lý nước thải phòng khám, nước thải y...

Tài liệu

QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi

QCVN 62-MT:2016/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

QCVN 60-MT:2015/BTNMT về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

QCVN 60-MT:2015/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CỒN NHIÊN LIỆU

QCVN 52:2013/BTNMT về nước thải công nghiệp sản xuất thép

QCVN 52:2013/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP

QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp

QCVN 40:2011/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

QCVN 29:2010/BTNMT về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

QCVN 29:2010/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA KHO VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU

QCVN 28:2010/BTNMT về nước thải y tế

QCVN 28:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ

QCVN 25:2009/BTNMT về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

QCVN 25:2009/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN

QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt

QCVN 14:2008/BTNMT VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Đối tác khách hàng